Dawuane Smoot Womens Jersey PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WETERYNARIA

PROJEKT TECHNOLOGICZNY – WETERYNARIA

I. INFORMACJE O INWESTORZE:

1. Nazwisko i imię inwestora(*)
Proszę wypełnić pole.

2. Adres inwestora(*)
Proszę wypełnić pole.

3. Pełna nazwa zakładu(*)
Proszę wypełnić pole.

4. Adres zakładu/numer działki(*)
Proszę wypełnić pole.

5. Numer kontaktowy(*)
Proszę wypełnić pole.

6. Adres Email(*)
Proszę wypełnić pole.

II. INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Rodzaj rejestracji(*)
Proszę uzupełnić pole.

2. Opis działalności(*)
Proszę wypełnić pole.

3. Surowce które będą przetwarzane(*)
Proszę wypełnić pole.

4. Produkowane wyroby gotowe(*)
Proszę wypełnić pole.

5. Maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna w podziale na wyroby gotowe (w kg)(*)
Proszę wypełnić pole.

6. Sposób pakowania wyrobów gotowych:(*)
Proszę wypełnić pole.

7. Sposób dostawy wody (do zakładu)(*)
Proszę wypełnić pole.

8. Jak produkowana jest ciepła woda(*)
Proszę wypełnić pole.

9. Sposób przechowywania odpadów i śmieci, ścieki(*)
Proszę wypełnić pole.

UWAGI
Proszę wypełnić pole.

Załącz pliki
Nieprawidłowy plik.

  

 Mike Glennon Jersey