Dawuane Smoot Womens Jersey PROJEKT TECHNOLOGICZNY – SANEPID

PROJEKT TECHNOLOGICZNY – SANEPID

I. INFORMACJE O INWESTORZE:

1. Nazwisko i imię inwestora(*)
Proszę wypełnić pole.

2. Adres inwestora(*)
Proszę wypełnić pole.

3. Pełna nazwa zakładu(*)
Proszę wypełnić pole.

4. Adres zakładu/numer działki(*)
Proszę wypełnić pole.

5. Numer kontaktowy(*)
Proszę wypełnić pole.

6. Adres Email(*)
Proszę wypełnić pole.

II. INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Rodzaj planowanej działalności(*)
Proszę wypełnić pole.

3. Wielkość zatrudnienia i czas pracy(*)
Proszę wypełnić pole.

4. Towary dostarczane do zakładu(*)
Proszę wypełnić pole.

5. Produkty i usługi oferowane przez zakład(*)
Proszę wypełnić pole.

6. Sposób dostawy wody (do zakładu)(*)
Proszę wypełnić pole.

7. Jak produkowana jest ciepła woda(*)
Proszę wypełnić pole.

8. Sposób przechowywania odpadów i śmieci, ścieki(*)
Proszę wypełnić pole.

UWAGI
Proszę wypełnić pole.

Załącz pliki
Nieprawidłowy plik.

  

 Mike Glennon Jersey