Dawuane Smoot Womens Jersey PROJEKTY TECHNOLOGICZNE - WETERYNARIA

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE - WETERYNARIA

Projekt technologiczny jest opracowaniem zawierającym wytyczne dla poszczególnych branż projektowych (budowlanej i instalacyjnych).

Składa się z części graficznej i opisowej. Część graficzna zawiera zagospodarowanie terenu i rzuty pomieszczeń z naniesionymi urządzeniami, punktami poboru wody, ciągami technologicznymi i innymi elementami określonymi w rozporządzeniu regulującym wymagania odnośnie projektu. Część opisowa zawiera informacje o dostarczanych surowcach, zdolnościach produkcyjnych, produktach zakładu, systemie dostawy wody i zagospodarowania odpadów.

Zakładów w których wykonywaliśmy projekt lub jego aktualizację szukaj w dziale REALIZACJE

Elementy części graficznej: 

 Jean-Sebastien Giguere Womens Jersey
 Mike Glennon Jersey